Λογαριασμός χρήστη

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εάν μετά την καταχώρηση της φόρμας λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος σε κόκκινο πλαίσιο, τότε το email που εισάγετε δεν είναι σωστό.

Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το mail που καταχωρήσατε κατά την αίτηση συμμετοχής τους σχολείου σας στο πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για να καταχωρήσετε τα στοιχεία συμμετοχής σας.

 

Image CAPTCHA